Archive for Październik, 2009

UZNANIE DLA PRACY UCZNIÓW

Całkiem niedawno zespół Slavina w dążeniu do ograniczenia rywalizacji między grupami zamiast wskazywać grupę zwycięską, radzi przyjąć za pod­stawę określania osiągnięć grupowych to, jak grupy radzą sobie z ustalonymi wcześniej kryteriami.  W metodzie badań zespołowych uznanie dla pracy zespołu przyjmuje postać publicznego przedstawienia sprawozdania przez sam zespół lub roz­mieszczenia w klasie wytworów pracy grupowej. Można nadać temu formę jeszcze bardziej uroczystą, zapraszając na prezentację końcowego sprawozda­nia rodziców, uczniów z innych klas lub dyrektora szkoły. Można też opubli­kować podsumowanie prac zespołów w biuletynie i rozesłać go rodzicom, rozkolportować w szkole i sąsiedztwie.

 

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

PRAKTYKA UCZENIA SIĘ WE WSPÓŁPRACY

Model uczenia się we współpracy różni się od innych modeli nauczania tym, ze w celu wywołania uczenia się posługuje się odmiennymi strukturami zadania dydaktycznego i nagród. Struktura zadania wymaga, aby uczniowie współpracowali ze sobą w małych grupach. Struktura nagród pozwala nagra­dzać pracę zespołową oraz indywidualną.Uczenie się we współpracy opiera się na demokratycznej tradycji pedago­gicznej, idei aktywnego uczenia się i idei pluralizmu w wielokulturowych społecznościach. Praktyka uczenia się we współpracy wspiera się mocno na teorii i bada­niach. Badania wykazały korzystny wpływ uczenia się we współpracy na opanowanie materiału nauczania, występowanie zachowania kooperacyjnego i postawy wobec uczniów niepełnosprawnych.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.