Archive for Październik, 2009


ZAPREZENTOWANA PROCEDURA

Październik 25th, 2009

Zaproponowana przez Slavina (1986, s. 19) procedura wygląda następująco.Ustal podstawę. Zestawia się wyniki poprzednich sprawdzianów i każ­dy uczeń otrzymuje wynik-podstawę.Oblicz wynik danego sprawdzianu. Oblicza się liczbę punktów osiągnię­tą w sprawdzianie z danej lekcji. Oblicz wskaźnik postępów. Oblicza się go na podstawie poniższej skali, biorąc pod uwagę, czy wynik danego sprawdzianu jest równy bądź wyższy od wyniku-podstawy.Twórca tego systemu oceniania tak go opisuje (Slavin 1983, s. 24); „Wkład ucznia do wyników grupy uzależniony jest od tego, jak bardzo jego indywidualny rezultat osiągnięty w danym sprawdzianie przekracza wy­nik-podstawę. (…)

BEZBŁĘDNE ROZWIĄZANIE

Październik 18th, 2009

Uczniowie, którzy bezbłędnie rozwiązali sprawdzian, otrzymują maksymalną liczbę punktów bez względu na to, jaki mają wy- nik-podstawę. System indywidualnych postępów daje uczniom szansę wnie­sienia maksymalnego wkładu do dorobku zespołu wtedy i tylko wtedy, kiedy zrobią wszystko co w ich mocy i wykażą znaczące postępy lub napiszą sprawdzian bezbłędnie. Zasada wskaźnika postępów podnosi wyniki uczenia się nawet wtedy, gdy nie stosuje się pracy grupowej (Slavin 1980), jest jednak szczególnie istotna jako składnik metody POZU, gdyż pozwala nie obawiać się, że słabsi uczniowie nie będą w pełni akceptowani przez pozostałych członków grupy, ponieważ wnoszą do jej dorobku mało punktów”.