Archive for Grudzień, 2009

METODA I WERSJA SKŁADANKI

Dla modelu nauczania bezpośredniego przeznaczonego do nauczania umiejętności właści­wy będzie sprawdzian praktyczny opanowania umiejętności i dostarczający kolektywnego sprzężenia zwrotnego. Przykłady te i wskazówki zawarte w po­przednich rozdziałach opierają się na założeniu, że nauczyciel działa w obrę­bie rywalizacyjnego lub indywidualistycznego systemu nagród. Model ucze­nia się we współpracy zmienia system nagród, a w konsekwencji wymaga odmiennego podejścia do kontroli i osiągnięć uczniów. W metodzie POZU i wersji składanki Slavina uczniowie wypełniają testy złożone w większości z zadań obiektywnych, umożliwiających natychmiasto­we sprawdzenie i obliczenie wyników.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

ZAPREZENTOWANA PROCEDURA

Zaproponowana przez Slavina (1986, s. 19) procedura wygląda następująco.Ustal podstawę. Zestawia się wyniki poprzednich sprawdzianów i każ­dy uczeń otrzymuje wynik-podstawę.Oblicz wynik danego sprawdzianu. Oblicza się liczbę punktów osiągnię­tą w sprawdzianie z danej lekcji. Oblicz wskaźnik postępów. Oblicza się go na podstawie poniższej skali, biorąc pod uwagę, czy wynik danego sprawdzianu jest równy bądź wyższy od wyniku-podstawy.Twórca tego systemu oceniania tak go opisuje (Slavin 1983, s. 24); „Wkład ucznia do wyników grupy uzależniony jest od tego, jak bardzo jego indywidualny rezultat osiągnięty w danym sprawdzianie przekracza wy­nik-podstawę. (…)

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

BEZBŁĘDNE ROZWIĄZANIE

Uczniowie, którzy bezbłędnie rozwiązali sprawdzian, otrzymują maksymalną liczbę punktów bez względu na to, jaki mają wy- nik-podstawę. System indywidualnych postępów daje uczniom szansę wnie­sienia maksymalnego wkładu do dorobku zespołu wtedy i tylko wtedy, kiedy zrobią wszystko co w ich mocy i wykażą znaczące postępy lub napiszą sprawdzian bezbłędnie. Zasada wskaźnika postępów podnosi wyniki uczenia się nawet wtedy, gdy nie stosuje się pracy grupowej (Slavin 1980), jest jednak szczególnie istotna jako składnik metody POZU, gdyż pozwala nie obawiać się, że słabsi uczniowie nie będą w pełni akceptowani przez pozostałych członków grupy, ponieważ wnoszą do jej dorobku mało punktów”.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.