Archive for Luty, 2010


NA PODSTAWIE ROZMOWY

Luty 24th, 2010

Na podstawie rozmowy opracujmy notatkę podsumowującą pomysły, harmonogram i przyjęte ustalenia.Na kilka dni przed terminem otrzymania materiałów sprawdźmy, czy wszystko toczy się gładko i, jeżeli trzeba, zaproponujmy pomoc.Jeśli uczniowie będą korzystać z materiałów w naszej klasie lub pra­cowni, poprośmy specjalistę o radę, jak przygotować klasę i nadzorować korzystanie z materiałów oraz, ewentualnie, o wyjaśnienie tego uczniom.Uczniowie powinni dobrze rozumieć, na czym polega ich rola na lekcji i czego oczekuje od nich nauczyciel. Jeśli model uczenia się we współpracy stosowany jest w szkole na innych jeszcze lekcjach, przyjdzie im to łatwiej, gdyż będą już zaznajomieni z modelem i swoim w nim miejscem. Jeśli nie, trzeba będzie poświęcić sporo czasu na objaśnienie modelu i nauczenie niezbędnych umiejętności.

NAUCZYCIEL BEZ DOŚWIADCZENIA

Luty 16th, 2010

Nauczyciel, który nie ma jeszcze doświadczenia w posługiwaniu się tym modelem, i doświadczenia tego nie mają jeszcze jego uczniowie, może w pier­wszej chwili uznać, że model się nie sprawdza. Zespołowa struktura nagród zdezorientuje uczniów; protestować mogą też rodzice. Z początku uczniowie mogą nie być wcale zachwyceni możliwością wspólnego z kolegami zajmowa­nia się materiałem nauczania w małej grupie. Na koniec nauczyciel powinien opracować i przekazać uczniom pisemną instrukcję dotyczącą celów danej lekcji i sposobu pracy na niej. W instrukcji tej należy zawrzeć:cele lekcji,co uczniowie mają do zrobienia w trakcie pracy w grupach,czas przeznaczony na poszczególne prace i czynności,datę sprawdzianów (w przypadku POZU lub składanki),datę publicznej prezentacji wyników (w przypadku metody badań zespołowych), procedurę oceniania i wystawiania stopni; nagrody indywidualne i grupowe, formę sprawozdań.

PROWADZENIE LEKCJI

Luty 13th, 2010

Model uczenia się we współpracy może sprawiać wyjątkową trudność początkującym nauczycielom, gdyż wymaga jednoczesnego koordynowania wielu czynności. Z drugiej strony tylko dzięki niemu można osiągnąć pewne doniosłe cele, zaś nauczycielowi, który sobie z nim poradzi, przyniesie ogrom­ną satysfakcję. Syntaksa modelu zawierała sześć etapów:podanie celów lekcji i wywołanie nastawienia,podanie wiadomości (ustnie, na piśmie lub w inny jeszcze sposób),przejście do pracy w grupach (zmiana metodyczna),nadzorowanie grupowej lub indywidualnej pracy uczniów i pomaga­nie im,sprawdzanie rezultatów pracy grupowej,wyrażenie uznania dla osiągnięć uczniów.Cztery pierwsze etapy omówimy teraz, dwa ostatnie w dziale „Zadania polekcyjne”.

PRZEDSTAWIENIE CELÓW

Luty 5th, 2010

Pod pewnymi względami etap ten w modelu uczenia się we współpracy ma podobny przebieg jak w innych modelach. Skuteczny nauczyciel rozpoczyna lekcję od krótkiego przeglądu i przystępnego objaśnienia celów oraz wykazania powiązań lekcji z wcześniej opanowanym materiałem. Ponieważ lekcje w tym modelu często łączą się w jednostkę tematyczną realizowaną dłużej niż przez dzień lub nawet tydzień, a cele są złożone i zróżnicowane, nauczyciele zwykle przykładają do tego etapu szczególniejszą wagę.Kiedy na przykład nauczyciel wprowadza po raz pierwszy ciąg lekcji, które będzie prowadzić metodą badań zespołowych, chętnie poświęca dużo czasu uczniom, aby uniknąć wątpliwości, czy rozumieją, co i w jakim porządku mają robić.