Archive for Luty, 2010

PRZEDSTAWIENIE CELÓW

Pod pewnymi względami etap ten w modelu uczenia się we współpracy ma podobny przebieg jak w innych modelach. Skuteczny nauczyciel rozpoczyna lekcję od krótkiego przeglądu i przystępnego objaśnienia celów oraz wykazania powiązań lekcji z wcześniej opanowanym materiałem. Ponieważ lekcje w tym modelu często łączą się w jednostkę tematyczną realizowaną dłużej niż przez dzień lub nawet tydzień, a cele są złożone i zróżnicowane, nauczyciele zwykle przykładają do tego etapu szczególniejszą wagę.Kiedy na przykład nauczyciel wprowadza po raz pierwszy ciąg lekcji, które będzie prowadzić metodą badań zespołowych, chętnie poświęca dużo czasu uczniom, aby uniknąć wątpliwości, czy rozumieją, co i w jakim porządku mają robić.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

WYWOŁANIE NASTAWIENIA

Wykorzystuje też sposobność, aby porozmawiać o przejęciu przez uczniów odpowiedzialności za własną naukę i o tym, że nie powinni oni polegać wyłącznie na nauczycielu. Przy okazji nauczyciel może podyskutować z ucznia­mi, jak czerpie się wiedzę z różnych źródeł i z kontaktów z innymi ludźmi. Decydując się na metodę składanki, nauczyciel może wykorzystać pierw­szy etap lekcji na porozmawianie o tym, że życie domaga się od ludzi wykonywania obowiązków we wzajemnej zależności i że dzięki metodzie składanki uczniowie będą mogli doskonalić swoje umiejętności współpracy. Gdyby zaś głównym celem nauczyciela było poprawić stosunki między uczniami o różnym pochodzeniu etnicznym, mógłby wyjaśnić im swój zamiar i porozmawiać z nimi o tym, że wspólna praca z ludźmi innymi niż my pomaga zrozumieć się wzajemnie.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.