Archive for Marzec, 2010


MATERIAŁY I PRZEWODNIKI

Marzec 24th, 2010

Kiedy nauczyciel szykuje się do podania wiadomości całej klasie, jego głównym zadaniem jest zgromadzenie materiałów, które dadzą się przełożyć na sensowny komunikat słowny. Aczkolwiek na lekcjach skonstruowanych według modelu uczenia się we współpracy nauczyciel także ustnie dostarcza uczniom wiadomości, to obudowuje je tekstami pisanymi, zeszytami ćwiczeń, przewodnikami. Teksty pisane muszą być zarówno interesujące, jak i nie za trudne dla naszych uczniów do czytania. Materiały z podręczników akademickich czy z innych naukowych źródeł zwykle nie są odpowiednie dla szkół, z wyjąt­kiem może „zaawansowanych naukowo” wyższych klas w szkole średniej. Przewodniki przygotowane przez nauczycieli powinny wskazywać to, co naj­ważniejsze. Ich opracowanie zabiera dużo czasu, nie wolno więc zwlekać z tą pracą do ostatniej chwili.

WYBRANIE METODY BADAŃ

Marzec 14th, 2010

Jeśli nauczyciel wybiera metodę badań grupowych, każdy zespół należy zaopatrzyć w odpowiednie materiały. W niektórych szkołach początkujący nauczyciel może przekazać sprawę w ręce bibliotekarza lub osoby odpowie­dzialnej za gospodarowanie pomocami naukowymi. W takim przypadku nauczyciel musi dużo wcześniej i bardzo wyraźnie powiedzieć, co chce osiąg­nąć na danej lekcji i ilu uczniów będzie zaangażowanych w pracę. Posłuchaj­my przestrogi, by nie stawiać żądań w ostatniej chwili, i weźmy pod uwagę następujące rady: Najpóźniej na dwa tygodnie przed lekcją spotkajmy się z biblioteka­rzem i specjalistą od pomocy naukowych i przejrzyjmy z nimi cele lekcji. Poprośmy o sugestie i pomoc.