Archive for Kwiecień, 2010

WYBRANIE METODY BADAŃ

Jeśli nauczyciel wybiera metodę badań grupowych, każdy zespół należy zaopatrzyć w odpowiednie materiały. W niektórych szkołach początkujący nauczyciel może przekazać sprawę w ręce bibliotekarza lub osoby odpowie­dzialnej za gospodarowanie pomocami naukowymi. W takim przypadku nauczyciel musi dużo wcześniej i bardzo wyraźnie powiedzieć, co chce osiąg­nąć na danej lekcji i ilu uczniów będzie zaangażowanych w pracę. Posłuchaj­my przestrogi, by nie stawiać żądań w ostatniej chwili, i weźmy pod uwagę następujące rady: Najpóźniej na dwa tygodnie przed lekcją spotkajmy się z biblioteka­rzem i specjalistą od pomocy naukowych i przejrzyjmy z nimi cele lekcji. Poprośmy o sugestie i pomoc.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

NA PODSTAWIE ROZMOWY

Na podstawie rozmowy opracujmy notatkę podsumowującą pomysły, harmonogram i przyjęte ustalenia.Na kilka dni przed terminem otrzymania materiałów sprawdźmy, czy wszystko toczy się gładko i, jeżeli trzeba, zaproponujmy pomoc.Jeśli uczniowie będą korzystać z materiałów w naszej klasie lub pra­cowni, poprośmy specjalistę o radę, jak przygotować klasę i nadzorować korzystanie z materiałów oraz, ewentualnie, o wyjaśnienie tego uczniom.Uczniowie powinni dobrze rozumieć, na czym polega ich rola na lekcji i czego oczekuje od nich nauczyciel. Jeśli model uczenia się we współpracy stosowany jest w szkole na innych jeszcze lekcjach, przyjdzie im to łatwiej, gdyż będą już zaznajomieni z modelem i swoim w nim miejscem. Jeśli nie, trzeba będzie poświęcić sporo czasu na objaśnienie modelu i nauczenie niezbędnych umiejętności.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.