Archive for Maj, 2010

ORGANIZOWANIE ZESPOŁÓW

Czy w przypadku lekcji prowadzonych metodą POZU albo składanki treść może stać się podstawą testu łatwego do szybkiego przeprowadzenia i poprawienia?Czy w przypadku lekcji prowadzonych metodą składanki treść da się naturalnie podzielić na części składowe?Czy w przypadku lekcji prowadzonej metodą badań zespołowych nau­czyciel jest dostatecznie biegły w tematyce lekcji, by zdołał pokierować uczniami w trakcie wybierania tematów i wskazać im stosowne źródła?Drugie ważne zadanie planistyczne sprowadza się do ustalenia sposobu uformowania zespołów. Nauczyciel powinien przy tej okazji wziąć pod uwa­gę cele, które chce osiągnąć na lekcji, oraz skład rasowy i etniczny klasy, a także zdolności uczniów. Oto kilka przykładów, jak nauczyciele mogliby w danych warunkach ustalać zasadę organizowania zespołów.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

NAUCZYCIEL W KLASIE

Nauczyciel klasy piątej chce posłużyć się uczeniem we współpracy po to, żeby wpłynąć na lepsze wzajemne zrozumienie uczniów o różnym pochodze­niu rasowym i etnicznym. Organizuje więc zespoły mieszane pod względem uzdolnień, ale przede wszystkim przykłada wagę do połączenia w jeden zespół uczniów różnej rasy i pochodzenia etnicznego. Nauczyciel angielskiego w klasie siódmej szkoły skupiającej głównie Białe dzieci z klasy średniej może dobierać uczniów do grup według osiągnięć w nauce jego przedmiotu.Nauczyciel przedmiotów społecznych w dziesiątej klasie, jednolitej pod względem pochodzenia uczniów, mógłby posłużyć się metodą badań grupo­wych i uformować zespoły stosownie do zainteresowania uczniów zagadnie­niami składającymi się na podjęty temat, pamiętając wszakże o łączeniu w tym samym zespole uczniów o zróżnicowanych zdolnościach.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

USTALENIE SKŁADU ZESPOŁÓW

Nauczycielka czwartej klasy, w której kilkoro dzieci znalazło się na marginesie klasowej społeczności, mogłaby zorganizować zespoły według zdolności uczniów, ale także z zamysłem, aby zbliżyć do siebie uczniów izolowanych oraz tych popularnych i towarzyskich.Na początku roku nauczyciel, do którego klasy przyszło kilku uczniów spoza szkoły, mógłby dobierać członków zespołu na chybił trafił, aby w ten sposób stworzyć przybyszom okazję do wspólnego przebywania i współpracy z uczniami, których nie zdążyli jeszcze poznać. Po jakimś czasie będzie można wziąć pod uwagę zdolności uczniów. Możliwości ustalania składu zespołów jest niemal nieskończenie wiele. W fazie planowania nauczyciel musi więc jasno nakreślić sobie cele poznaw­cze i społeczne. Musi też dobrze rozeznać się w zdolnościach poszczególnych uczniów, by w razie potrzeby móc uformować grupy niejednorodne pod względem zdolności członków. Na koniec powinien pogodzić się z tym, że z niektórych zasad doboru grup przyjdzie zrezygnować na rzecz innych.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

MATERIAŁY I PRZEWODNIKI

Kiedy nauczyciel szykuje się do podania wiadomości całej klasie, jego głównym zadaniem jest zgromadzenie materiałów, które dadzą się przełożyć na sensowny komunikat słowny. Aczkolwiek na lekcjach skonstruowanych według modelu uczenia się we współpracy nauczyciel także ustnie dostarcza uczniom wiadomości, to obudowuje je tekstami pisanymi, zeszytami ćwiczeń, przewodnikami. Teksty pisane muszą być zarówno interesujące, jak i nie za trudne dla naszych uczniów do czytania. Materiały z podręczników akademickich czy z innych naukowych źródeł zwykle nie są odpowiednie dla szkół, z wyjąt­kiem może „zaawansowanych naukowo” wyższych klas w szkole średniej. Przewodniki przygotowane przez nauczycieli powinny wskazywać to, co naj­ważniejsze. Ich opracowanie zabiera dużo czasu, nie wolno więc zwlekać z tą pracą do ostatniej chwili.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.