Archive for Sierpień, 2010


USTALENIE SKŁADU ZESPOŁÓW

Sierpień 22nd, 2010

Nauczycielka czwartej klasy, w której kilkoro dzieci znalazło się na marginesie klasowej społeczności, mogłaby zorganizować zespoły według zdolności uczniów, ale także z zamysłem, aby zbliżyć do siebie uczniów izolowanych oraz tych popularnych i towarzyskich.Na początku roku nauczyciel, do którego klasy przyszło kilku uczniów spoza szkoły, mógłby dobierać członków zespołu na chybił trafił, aby w ten sposób stworzyć przybyszom okazję do wspólnego przebywania i współpracy z uczniami, których nie zdążyli jeszcze poznać. Po jakimś czasie będzie można wziąć pod uwagę zdolności uczniów. Możliwości ustalania składu zespołów jest niemal nieskończenie wiele. W fazie planowania nauczyciel musi więc jasno nakreślić sobie cele poznaw­cze i społeczne. Musi też dobrze rozeznać się w zdolnościach poszczególnych uczniów, by w razie potrzeby móc uformować grupy niejednorodne pod względem zdolności członków. Na koniec powinien pogodzić się z tym, że z niektórych zasad doboru grup przyjdzie zrezygnować na rzecz innych.

MATERIAŁY I PRZEWODNIKI

Sierpień 10th, 2010

Kiedy nauczyciel szykuje się do podania wiadomości całej klasie, jego głównym zadaniem jest zgromadzenie materiałów, które dadzą się przełożyć na sensowny komunikat słowny. Aczkolwiek na lekcjach skonstruowanych według modelu uczenia się we współpracy nauczyciel także ustnie dostarcza uczniom wiadomości, to obudowuje je tekstami pisanymi, zeszytami ćwiczeń, przewodnikami. Teksty pisane muszą być zarówno interesujące, jak i nie za trudne dla naszych uczniów do czytania. Materiały z podręczników akademickich czy z innych naukowych źródeł zwykle nie są odpowiednie dla szkół, z wyjąt­kiem może „zaawansowanych naukowo” wyższych klas w szkole średniej. Przewodniki przygotowane przez nauczycieli powinny wskazywać to, co naj­ważniejsze. Ich opracowanie zabiera dużo czasu, nie wolno więc zwlekać z tą pracą do ostatniej chwili.