Archive for Wrzesień, 2010


PEDAGOGICZNI WETERANI

Wrzesień 20th, 2010

Oczywiście, pedagogiczni weterani wiedzą z własnych doświadczeń, jakie tematy najbardziej nadają się do nauki we współpracy; znają też zaintereso­wania swoich uczniów i w przybliżeniu poziom ich rozwoju. Początkujący nauczyciele muszą jednak polegać na przewodnikach programowych i meto­dycznych oraz na podręcznikach. Niemniej warto, by wzięli pod uwagę kilka kwestii pomocnych w ustalaniu, jaka treść pasuje do modelu uczenia się we współpracy.Czy uczniowie mieli wcześniej do czynienia z danym materiałem, czy też potrzebne będą obszerne objaśnienia ze strony nauczyciela?Czy jest prawdopodobne, że dana treść zainteresuje uczniów? Jeśli nauczyciel planuje posłużyć się tekstem pisanym, czy wystarczy on dla podania materiału?

ORGANIZOWANIE ZESPOŁÓW

Wrzesień 6th, 2010

Czy w przypadku lekcji prowadzonych metodą POZU albo składanki treść może stać się podstawą testu łatwego do szybkiego przeprowadzenia i poprawienia?Czy w przypadku lekcji prowadzonych metodą składanki treść da się naturalnie podzielić na części składowe?Czy w przypadku lekcji prowadzonej metodą badań zespołowych nau­czyciel jest dostatecznie biegły w tematyce lekcji, by zdołał pokierować uczniami w trakcie wybierania tematów i wskazać im stosowne źródła?Drugie ważne zadanie planistyczne sprowadza się do ustalenia sposobu uformowania zespołów. Nauczyciel powinien przy tej okazji wziąć pod uwa­gę cele, które chce osiągnąć na lekcji, oraz skład rasowy i etniczny klasy, a także zdolności uczniów. Oto kilka przykładów, jak nauczyciele mogliby w danych warunkach ustalać zasadę organizowania zespołów.

NAUCZYCIEL W KLASIE

Wrzesień 2nd, 2010

Nauczyciel klasy piątej chce posłużyć się uczeniem we współpracy po to, żeby wpłynąć na lepsze wzajemne zrozumienie uczniów o różnym pochodze­niu rasowym i etnicznym. Organizuje więc zespoły mieszane pod względem uzdolnień, ale przede wszystkim przykłada wagę do połączenia w jeden zespół uczniów różnej rasy i pochodzenia etnicznego. Nauczyciel angielskiego w klasie siódmej szkoły skupiającej głównie Białe dzieci z klasy średniej może dobierać uczniów do grup według osiągnięć w nauce jego przedmiotu.Nauczyciel przedmiotów społecznych w dziesiątej klasie, jednolitej pod względem pochodzenia uczniów, mógłby posłużyć się metodą badań grupo­wych i uformować zespoły stosownie do zainteresowania uczniów zagadnie­niami składającymi się na podjęty temat, pamiętając wszakże o łączeniu w tym samym zespole uczniów o zróżnicowanych zdolnościach.