Archive for Listopad, 2010


UCZENIE SIĘ WSPÓŁPRACY

Listopad 24th, 2010

Żadne badanie nie wykazało ujemnego wpływu uczenia się we współpracy na efekty dydaktyczne. Uczenie się we współpracy występuje w rozmaitych odmianach. W związ­ku z tym model uczenia się we współpracy charakteryzują zarówno właś­ciwości występujące we wszystkich wersjach, jak i te, które zmieniają się w zależności od przyjętego rozwiązania. W dalszych partiach rozdziału omó­wimy jedne i drugie. Po zarysowaniu modelu gruntowniej zajmiemy się efektywną lekcją zbudowaną według modelu uczenia. System nagród opierał się na indywidualnych dokonaniach i postępach, a dydaktyczna struktura nagród — na rywalizacji między uczniami.

CECHY WSPÓLNE

Listopad 4th, 2010

Slavin (1984) wskazuje na dwie najważniejsze cechy wszelkiego uczenia się we współpracy: zespołową strukturę dydaktyczną nagród oraz zespo­łową strukturę zadania dydaktycznego. Pisze: „najważniejszym rysem ze­społowej struktury nagród jest to, że otrzymanie nagrody stawia w sytuacji wzajemnej zależności dwie osoby lub więcej: jednostka otrzyma nagrodę, jeśli powiedzie się grupie. (…) Z zespołową strukturą zadania dydaktycznego mamy do czynienia wtedy, kiedy dwu lub więcej osobom pozwala się praco­wać razem, zachęca do tego lub żąda od nich wspólnej pracy nad zadaniem, którego wykonanie wymaga skoordynowania wysiłków członków grupy (s. 55).