Archive for Listopad, 2010


SPRAWDZENIE ZACHOWANIA

Listopad 25th, 2010

Nauczyciele ci zastosowali w swoich klasach te metody, których uczyli się na kursie. Eksperymentatorzy zgromadzili ogrom danych, w tym wyniki testów osiągnięć, sprawdzianu zachowania kooperacyjnego uczniów  oraz obserwacji lekcji.W celu sprawdzenia zachowania kooperacyjnego z trzech rodzajów klas (nauczanie frontalne, POZU i BZ) wybrano uczniów i poproszono o wyko­nanie zadania „człowiek Lego”. Uczniów podzielono na zespoły sześcio­osobowe, po trzech z rodzin pochodzących z Europy i z Bliskiego Wschodu. Zespoły miały zaplanować wykonanie wspólnego zadania: z 48 klocków Lego złożyć figurkę człowieka.

PORÓWNANIE ODSETKA

Listopad 12th, 2010

Porównanie odsetka poszczególnych kategorii zachowań wskazuje, że me­toda nauczania wpłynęła na kooperacyjne i rywalizacyjne zachowanie się uczniów. Metoda badań zespołowych bardziej sprzyjała późniejszemu za­chowaniu kooperacyjnemu, werbalnemu i niewerbalnemu niż nauczanie fron­talne i POZU. POZU z kolei wypadła lepiej od nauczania frontalnego. Uczniowie nauczani którąkolwiek z metod uczenia się we współpracy w mniejszym stopniu wykazywali zachowanie rywalizacyjne od uczniów nau­czanych frontalnie. Z innych obliczeń wyniknęło, że uczniowie nauczani metodą BZ i POZU byli bardziej skłonni od uczniów nauczanych frontalnie do współpracy z partnerami z innej grupy etnicznej.

KONTAKTY Z DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI

Listopad 3rd, 2010

Dwadzieścia lat po tym, jak decyzja Sądu Najwyższego skończyła z prak­tyką oddzielnych szkół publicznych dla Białych i dla Czarnych, Kongres 94. kadencji wydał ustawę desegregacyjną „o dostępie do oświaty wszystkich niepełnosprawnych dzieci” mającą równie historyczne znaczenie (Public Law 94—142). Ustawa domagała się, aby gdzie tylko to możliwe umieszczać dzieci niepełnosprawne w swobodnym środowisku dydaktycznym. Zamiast, jak działo się przez większą część tego wieku, kierować takie dzieci (około 12% w każdym roczniku) do szkół lub klas specjalnych, należy włączać je do zwykłych klas. To oczywiście znaczy, że od tej pory nauczyciele w tych klasach będą mieli do czynienia z dziećmi wykazującymi zaburzenia i upo­śledzenia fizyczne, emocjonalne i umysłowe.