Archive for Grudzień, 2010

KONTAKTY Z DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI

Dwadzieścia lat po tym, jak decyzja Sądu Najwyższego skończyła z prak­tyką oddzielnych szkół publicznych dla Białych i dla Czarnych, Kongres 94. kadencji wydał ustawę desegregacyjną „o dostępie do oświaty wszystkich niepełnosprawnych dzieci” mającą równie historyczne znaczenie (Public Law 94—142). Ustawa domagała się, aby gdzie tylko to możliwe umieszczać dzieci niepełnosprawne w swobodnym środowisku dydaktycznym. Zamiast, jak działo się przez większą część tego wieku, kierować takie dzieci (około 12% w każdym roczniku) do szkół lub klas specjalnych, należy włączać je do zwykłych klas. To oczywiście znaczy, że od tej pory nauczyciele w tych klasach będą mieli do czynienia z dziećmi wykazującymi zaburzenia i upo­śledzenia fizyczne, emocjonalne i umysłowe.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

PRZEWIDYWANIA UCZONYCH

Przewidywania uczonych, że integracja rasowa szkół nie usunie uprze­dzeń, znalazły odbicie także w przypadku klas zintegrowanych i uczniów niepełnosprawnych tradycyjnie postrzeganych negatywnie przez swoich ró­wieśników. Umieszczenie w bezpośredniej bliskości jednych i drugich nie zlikwidowało negatywnych postaw. Przeciwnie, według niektórych autorów bliższy kontakt mógł zaowocować narastaniem uprzedzeń i stereotypów. Zasadniczego znaczenia nabrała struktura interakcji między uczniami nie­pełnosprawnymi i sprawnymi, która mogła, jak się zdawało, wpłynąć na ukształtowanie lepszych postaw wobec siebie i zaprowadzić między nimi lepsze stosunki. Dawid i Roger Johnsonowie wraz ze współpracownikami z Uniwersytetu Minnesoty badali, jak struktura dydaktyczna celu wpływa na interakcje między uczniami z obu grup.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

OSIĄGNIĘCIA W NAUCE

Istotną właściwością uczenia się we współpracy jest to, że wywołując współpracę i poprawiając stosunki społeczne w grupie uczniów, jednocześnie oddziałuje korzystnie na naukę treści programowych. Ostatnio Slavin (1986) dokonał podsumowania 45 badań wykonanych od roku 1972, których przed­miotem była efektywność dydaktyczna nauczania grupowego. Badania objęły wszystkie poziomy nauczania następujących przedmiotów: język angielski, geografia, nauki społeczne, nauki przyrodnicze, angielski jako język obcy. Prowadzono je w szkołach miejskich, podmiejskich i wiejskich w USA, Izraelu, Nigerii i Niemczech. Wyniki nauczania w 37 klasach nauczanych grupowo były istotnie wyższe od wyników klas kontrolnych, nauczanych innymi sposobami. W 8 badaniach nie stwierdzono takiej różnicy.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.