Archive for Styczeń, 2011

SPRAWDZENIE ZACHOWANIA

Nauczyciele ci zastosowali w swoich klasach te metody, których uczyli się na kursie. Eksperymentatorzy zgromadzili ogrom danych, w tym wyniki testów osiągnięć, sprawdzianu zachowania kooperacyjnego uczniów  oraz obserwacji lekcji.W celu sprawdzenia zachowania kooperacyjnego z trzech rodzajów klas (nauczanie frontalne, POZU i BZ) wybrano uczniów i poproszono o wyko­nanie zadania „człowiek Lego”. Uczniów podzielono na zespoły sześcio­osobowe, po trzech z rodzin pochodzących z Europy i z Bliskiego Wschodu. Zespoły miały zaplanować wykonanie wspólnego zadania: z 48 klocków Lego złożyć figurkę człowieka.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

PORÓWNANIE ODSETKA

Porównanie odsetka poszczególnych kategorii zachowań wskazuje, że me­toda nauczania wpłynęła na kooperacyjne i rywalizacyjne zachowanie się uczniów. Metoda badań zespołowych bardziej sprzyjała późniejszemu za­chowaniu kooperacyjnemu, werbalnemu i niewerbalnemu niż nauczanie fron­talne i POZU. POZU z kolei wypadła lepiej od nauczania frontalnego. Uczniowie nauczani którąkolwiek z metod uczenia się we współpracy w mniejszym stopniu wykazywali zachowanie rywalizacyjne od uczniów nau­czanych frontalnie. Z innych obliczeń wyniknęło, że uczniowie nauczani metodą BZ i POZU byli bardziej skłonni od uczniów nauczanych frontalnie do współpracy z partnerami z innej grupy etnicznej.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.