Archive for Luty, 2011

BADANIA NAD DYNAMIKĄ MAŁYCH GRUP

Badania nad dynamiką małych grup, facylitacją społeczną oraz porównujące wpływ współpracy i rywalizacji na osiągnięcia ogromnie podbudowały wiedzę o uczeniu się we współpracy. W tym miejscu sięgniemy jednak do źródeł publikowanych niedawno, a prze­de wszystkim do badań nad następującymi szkolnymi rezultatami uczenia się we współpracy: postępowaniem kooperacyjnym i współpracą między ucznia­mi z różnych grup etnicznych; kontaktami z uczniami niepełnosprawnymi; uczeniem się treści przedmiotowych. Jak w poprzednich rozdziałach i tu wybraliśmy reprezentatywne w danej dziedzinie badania wybitnych autorów.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

ZACHOWANIA KOOPERACYJNE

Tak charakterystyczne dla XX wieku problemy globalne i złożoność instytucji społecznych wymagają od ludzi szerokiej współpracy. W efekcie większość z nas ceni zachowania kooperacyjne i sądzi, że powinny one stać się ważnym celem edukacyjnym. Potrzebę szkolnych zajęć pozaprogramo- wych, takich jak sporty drużynowe, kółka dramatyczne i muzyczne, uzasad­nia się takim właśnie dążeniem. A co można powiedzieć o zajęciach lekcyj­nych? Czy pewien rodzaj czynności charakterystyczny dla uczenia się we współpracy wpływa na postawę uczniów wobec współpracy i zachowanie kooperacyjne?Zespól Shlomo Sharana z Uniwersytetu Tel-Awiwu (1984) poszukiwał odpowiedzi na to pytanie.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

OPRACOWANA WERSJA

Przez ponad dziesięć lat opracowywał swoją wersję uczenia się we współpracy i sprawdzał, czy polepszy ona stosunki między rozmaitymi grupami żydowskimi w Izraelu, zwłaszcza między po­chodzącymi z Europy i z Bliskiego Wschodu. W jednym z eksperymentów przydzielił losowo 33 nauczycieli języka angielskiego do trzech grup szkole­niowych. W pierwszej grupie uczono, jak udoskonalić umiejętności nauczania „równym frontem”. W drugiej grupie uczono posługiwania się techniką opracowaną przez Slavina, nazwaną podwójnym ocenianiem w zespołach uczniowskich (POZU). W trzeciej grupie nauczano wersji Sharanowskiej modelu uczenia się we współpracy, zwanej metodą badań zespołowych (BZ).

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.