Archive for Marzec, 2011


SPOJRZENIE NA WSPÓŁPRACĘ

Marzec 21st, 2011

Autorzy ci na współpracę patrzyli jak na podstawę wszelkich ludzkich przedsięwzięć; dzięki współpracy i przez współpracę można zbudować i rozwijać silne demokratyczne społe­czeństwa. Konsekwencją takich poglądów była koncepcja ustrukturowania klasy szkolnej i działalności poznawczej uczniów. Struktura klasy i to, co w niej się dzieje, ma służyć osiąganiu celów pedagogicznych wynikających z takiego stanowiska i dawać uczniom odpowiednie wzory. W 1954 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok,o historycznym znaczeniu w sprawie Brown przeciwko Radzie Szkolnej Okręgu Topeka.

STOSUNKI MIĘDZYGRUPOWE

Marzec 13th, 2011

Decyzją sądu od tej pory szkołom nie wolno było funkcjonować według zasady „równi, ale rozdzieleni”; integracja rasowa szkół stała się obowiązkowa. W ślad za tą decyzją władze ustawodawcze i sądownicze w całym kraju przystąpiły do działania. Stosownie do ich życzeń administracja szkolnictwa publicznego miała przedstawiać plany integracji rasowej. W tym samym czasie niektórzy uczeni i obserwatorzy sceny oświatowej rozsądnie przestrzegali, że zgromadzenie w jednym miejscu ludzi o różnym pochodzeniu rasowym i etnicznym samo w sobie nie usunie rezultatów uprzedzeń ani nie pomoże tym ludziom zaakceptować się nawzajem. Zdawali sobie bowiem sprawę, że na przykład w szkolnej stołówce Murzyni mogą usiąść po jednej stronie, a Biali po drugiej.