Archive for Marzec, 2011

OPARCIE NA PRAWIDŁOWOŚCIACH

Oparte na tych prawidłowościach hipotezy, przeciwstawiające nauczanie we współpracy nauczaniu rywalizacyjnemu, sprawdzano w ciągu ostatnich lat w warunkach eksperymentu naturalnego. Do tych eksperymentów nawiąże­my na dalszych stronach. Czwarty nurt tradycji intelektualnych, z których czerpią twórcy modelu uczenia się we współpracy, to teoria i badania uczenia się z przeżywanych doświadczeń: osoba ucząca się — dziecko lub dorosły — nie może być biernym, zdominowanym przez nauczyciela uczniem. Przed­stawiliśmy wybrane zasady uczenia się przez doświadczanie (uczenia się eksperientalnego). Najważniejsza z nich głosi, że aczkolwiek doświadczanie ma swój udział w większości tego, czego uczeń się nauczył, to jeśli ma być naprawdę skuteczne, musi mu towarzyszyć systematyczna analiza i refleksja.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

UCZENIE SIĘ PRZEZ DOŚWIADCZENIE

Zasadę tę odnajdujemy także w uczeniu się przez współpracę, zwłaszcza w wersjach opracowanych przez Sharana i Johnsonów. Na przykład ten pierwszy (Sharan, Sharan 1976, s. X) stoi na stanowisku, że zadaniem nauczyciela jest „wzmóc uczniowskie poczucie sprawstwa, ucząc sprawowa­nia kontroli nad większością okazji nauczenia się czegoś. (…) Aktywne uczenie się, w którym doświadczanie jest organizowane i przyswajane w trak­cie interakcji ze środowiskiem, wspomaga rozwój myślenia logicznego i wyżej zorganizowanych umiejętności werbalnych”.Model uczenia się we współpracy wykorzystuje rozległą literaturę badaw­czą, zwłaszcza z psychologii społecznej.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.