Archive for Kwiecień, 2011

TEORIA MAŁYCH GRUP

Z literatury naukowej dotyczącej dynamiki grup zaczer­pnęliśmy wskazówki, jak nauczyciel ma pracować z klasą jako grupą społe­czną. W miarę dokładnie omówiliśmy wpływ procesów grupowych na ucze­nie się i socjalizację. Wrócimy teraz do tych kwestii, aby wykazać, że psycho­logia społeczna i teoria małych grup stanowią trzeci nurt tradycji intelek­tualnych, z jakich wyrasta model uczenia się we współpracy. W pierwszych latach naszego wieku psychologowie społeczni rozpoczęli badania nad zjawiskiem nazywanym zwykle facylitacją społeczną albo efek­tem działania razem. Za klasyczne na tym polu uchodzą badania Allporta (1924) lub Dashiella (1935), w których porównywano wykonywanie zadań — zarówno fizycznych, jak i umysłowych — samotnie i w obecności innych ludzi. Badania wykazały, że w pewnych przypadkach obecność innych osób wyraźnie wpływała na osiągnięcia. Konstruktorzy niektórych metod uczenia się we współpracy sięgają do takich właśnie badań.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

WSPÓŁPRACA A REALIZACJA

Zainteresowanie porównywaniem rezultatów osiąganych przez jednostki i grupy w sytuacjach współpracy i w sytuacjach rywalizacji też sięga począt­ku wieku. Eksperymenty prowadzone w laboratoriach, zakładach pracy i w szkołach przynosiły jednolite wyniki: zespołowa struktura celu, kiedy to ludzie pracują wspólnie, aby osiągnąć grupowy cel, jest bardziej owocna od struktury rywalizacyjnej. Liczne badania w rozmaitych środowiskach wska­zują, że w warunkach współpracy, w których jednostka jest nagradzana za sukces grupowy, zachodzą trzy prawidłowości:Związki wzajemnej zależności, kiedy nagradzana jest współpraca, bar­dzo podnoszą motywację ukończenia wspólnego zadania.Praca grupowa wytwarza mocne stosunki przyjaźni między członkami grupy. W warunkach współpracy procesy komunikowania stają się ogromnie efektywne, co z kolei wpływa nader korzystnie na wytwarzanie pomysłów i wywieranie wzajemnego wpływu intelektualnego.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.