Archive for Czerwiec, 2011


DEMOKRACJA NA MIARĘ KLASY SZKOLNEJ

Czerwiec 20th, 2011

W 1916 roku pracujący wówczas na Uniwersytecie Chicago John Dewey napisał książkę Demokracja i wychowanie. Zgodnie z jego poglądami pedago­gicznymi klasa szkolna miała być zwierciadłem społeczeństwa i laboratorium, w którym uczniowie uczyliby się rzeczywistego życia. Dewey domagał się od nauczycieli, aby w środowisku dydaktycznym wytworzyli system społeczny hołdujący demokracji i nauce. Naczelnym zadaniem nauczycieli miało być wciągnięcie uczniów w badanie istotnych społecznych i międzyludzkich pro­blemów. W metodach dydaktycznych, które opisywał Dewey i jego następcy, najważniejsze było rozwiązywanie problemów w małych grupkach uczniow­skich; uczniowie mieli szukać własnych odpowiedzi na problemy naukowe i społeczne, ucząc się jednocześnie zasad demokracji w trakcie codziennych kontaktów z kolegami.

DYNAMIKA GRUPY

Czerwiec 12th, 2011

Wiele lat po Deweyu Herbert Thelen (1954; 1960), także z Uniwersytetu Chicago, opracował dokładniejsze metody nauczania grupowego. Podobnie jak Dewey Thelen dowodził, że klasa szkolna powinna być laboratorium lub miniaturą społeczeństwa demokratycznego, w której studiowano by i przeni­kano ważne społeczne i interpersonalne kwestie. Thelen, którego interesowa­ła dynamika grupy, z większą uwagą podszedł do metodyki badań grupo­wych i, jak przedstawimy to później, dostarczył podstawy pojęciowej dla współcześnie rozwijającego się uczenia we współpracy. Według Deweya i Thelena uczenie się w grupach obejmowało obszar znacznie szerszy od tradycyjnej wiedzy szkolnej.

SPOJRZENIE NA WSPÓŁPRACĘ

Czerwiec 9th, 2011

Autorzy ci na współpracę patrzyli jak na podstawę wszelkich ludzkich przedsięwzięć; dzięki współpracy i przez współpracę można zbudować i rozwijać silne demokratyczne społe­czeństwa. Konsekwencją takich poglądów była koncepcja ustrukturowania klasy szkolnej i działalności poznawczej uczniów. Struktura klasy i to, co w niej się dzieje, ma służyć osiąganiu celów pedagogicznych wynikających z takiego stanowiska i dawać uczniom odpowiednie wzory. W 1954 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok,o historycznym znaczeniu w sprawie Brown przeciwko Radzie Szkolnej Okręgu Topeka.

STOSUNKI MIĘDZYGRUPOWE

Czerwiec 6th, 2011

Decyzją sądu od tej pory szkołom nie wolno było funkcjonować według zasady „równi, ale rozdzieleni”; integracja rasowa szkół stała się obowiązkowa. W ślad za tą decyzją władze ustawodawcze i sądownicze w całym kraju przystąpiły do działania. Stosownie do ich życzeń administracja szkolnictwa publicznego miała przedstawiać plany integracji rasowej. W tym samym czasie niektórzy uczeni i obserwatorzy sceny oświatowej rozsądnie przestrzegali, że zgromadzenie w jednym miejscu ludzi o różnym pochodzeniu rasowym i etnicznym samo w sobie nie usunie rezultatów uprzedzeń ani nie pomoże tym ludziom zaakceptować się nawzajem. Zdawali sobie bowiem sprawę, że na przykład w szkolnej stołówce Murzyni mogą usiąść po jednej stronie, a Biali po drugiej.