Archive for Sierpień, 2011


ROZWIĄZANIE ISTOTNEGO PROBLEMU

Sierpień 21st, 2011

Nauczyciel musi więc rozwiązać nader istotny problem: jak zapewnić skuteczne sprzężenie zwrotne uczniom w licznej klasie? Oto kilka rad: Dostarcz informacji zwrotnej najszybciej jak możesz. Nie jest ko­nieczne, by sprzężenie zwrotne następowało natychmiast, powinno jednak być na tyle bliskie w czasie ćwiczeniom, by uczeń dobrze jeszcze pamiętał swoje czynności. Znaczy to, że nauczyciel, który opatruje wypracowania komentarzami pisemnymi, powinien spieszyć się z oddaniem uczniom po­prawionych prac, testy kontrolujące wykonanie powinny natychmiast być sprawdzane, a wyniki podane uczniom, warunki techniczne i organizacyjne zaś powinny do minimum redukować czas oczekiwania uczniów na informa­cje zwrotne wypowiadane oraz zapisane na taśmach magnetofonowych i ma­gnetowidowych.

KONKRETNA INFORMACJA

Sierpień 2nd, 2011

Informacja zwrotna powinna być konkretna. Tylko konkretne in­formacje zwrotne są naprawdę pomocne. Na przykład:Lepiej powiedzieć: „Posłużyłeś się pretensjonalnym słowem «domostwo», «dom» byłoby zupełnie na miejscu”,zamiast: „Używasz za dużo wielkich słów”.Lepiej powiedzieć: „Układ ręki był dokładnie taki, jaki powinien być, kiedy uderzasz z bekhendu”,zamiast: „Masz dobry bekhend”.Lepiej powiedzieć: „Popełniłeś trzy błędy w wypracowaniu w słowach: «żaden», «rządzić», «pożądać»”, zamiast: „Dużo błędów ortograficznych”.Zwracaj uwagę na czynności, nie na intencje. Informacja zwrotna przyniesie większe korzyści i wywoła mniej odruchów obronnych, jeśli będzie dotyczyć bezpośrednio czynności, zamiast wynikać z odgadywania intencji kryjących się za postępowaniem ucznia. Na przykład:Lepiej powiedzieć: „Nie mogę przeczytać, co piszesz. Nie zostawiasz dostatecznie dużo miejsca między wyrazami, a twoje «o» wygląda jak «a»,zamiast: „Za mało się starasz: wciąż piszesz niewyraźnie”.Lepiej powiedzieć: „Mówiłaś tak cicho, że koledzy z ostatnich ławek nie słyszeli ciebie”, zamiast: „Staraj się przezwyciężyć nieśmiałość”.