Archive for Wrzesień, 2011

OCENIANIE WŁASNYCH OSIĄGNIĘĆ

Mówiliśmy o tym, jak przydaje się początkującemu nauczycielowi umiejęt­ność samooceny, poddania własnego postępowania pedagogicznego krytycz­nej refleksji. Tej samej rady wypada udzielić uczniom. Nauczyciel może wspomóc uczniowski proces samooceny na różne sposoby. Może więc przed­stawić kryteria, którymi kierują się specjaliści, oceniając osiągnięcia w danej dziedzinie. Pozwoli to uczniom ocenić postępy kolegów i umieścić postępy własne na tle cudzych. Może też dowieść uczniom, że zamiast polegać na sprzężeniu zwrotnym z zewnątrz, powinni kontrolować sami swoje osiąg­nięcia i sami wyznaczać sobie cele.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

SAMODZIELNE ĆWICZENIA

Zadania końcowe w modelu nauczania bezpośredniego obejmują zor­ganizowanie samodzielnych ćwiczeń oraz kontrolę opanowania wiedzy umiejętności.W modelu nauczania bezpośredniego większość ćwiczeń samodzielnych zawiera się w pracy domowej. O zadawaniu lekcji mówiliśmy dużo w roz­dziale 3. Nie ma sensu powtarzać tego raz jeszcze. Warto przypomnieć tylko, że praca domowa i ćwiczenia samodzielne stanowią dla uczniów okazję do posługiwania się nową wiedzą i nowymi umiejętnościami na własną rękę. Dlatego nie stanowią one kontynuacji podawania materiału, ale są dalszym ciągiem ćwiczeń. Sposób dostarczania uczniom informacji zwrotnych w przy­padku ćwiczeń samodzielnych jest taki sam jak w przypadku ćwiczeń pod kierunkiem odbywanych we wcześniejszej fazie.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.