Archive for Wrzesień, 2011


W WIELU SZKOŁACH

Wrzesień 30th, 2011

W wielu szkołach amerykańskich zadawaniem lekcji rządzi praktyczna zasada: około 30 minut pracy domowej dziennie z każdego przedmiotu w klasach wyższych i przynajmniej parę minut w klasach niż­szych. Chociaż praca domowa może korzystnie wpłynąć na osiągnięcia uczniów, to ze względu na czas, jaki co wieczór pochłania, może im przy­nieść szkody. Liczba ćwiczeń i rozłożenie ich w czasie zależy od wielu czynników. Psychologowie mówią przy tej okazji o ćwiczeniach zmasowa­nych, przebiegających jednym ciągiem, i o ćwiczeniach rozłożonych w cza­sie, podzielonych na segmenty. Aczkolwiek z literatury przedmiotu nie wyni­kają zasady postępowania dobre na każdą okazję, przyjmuje się, że ćwiczenia zmasowane nadają się lepiej do uczenia się nowych umiejętności, z tym wszakże zastrzeżeniem, że jeśli trwają długo, mogą znudzić i zmęczyć.

ROZŁOŻENIE ĆWICZEŃ

Wrzesień 22nd, 2011

Ćwi­czenia rozłożone okazują się najskuteczniejsze, kiedy służą doskonaleniu już znanych umiejętności, a zastrzeżenie w ich przypadku dotyczy odstępów między ćwiczeniami: zbyt długie grożą, że uczeń zapomni umiejętność lub będzie posługiwał się nią gorzej i trzeba będzie rozpoczynać naukę od po­czątku.Nadzoruj wstępną fazę ćwiczeń. Wstępna faza ćwiczeń jest krytycz­na dla prawidłowego opanowania czynności, w tej fazie bowiem uczeń nie­świadomie może zacząć posługiwać się niewłaściwymi sposobami, których następnie będzie musiał się oduczyć. Na tym etapie uczeń skłonny jest uznać za swój sukces nie tyle opanowanie techniki, ile efekty posługiwania się umiejętnością. Do tych kwestii jeszcze wrócimy.

SPRAWDZENIE I INFORMACJA ZWROTNA

Wrzesień 5th, 2011

Ćwiczenia nie na wiele zdadzą się uczniowi, jeśli nie będzie on infor­mowany o rezultatach swoich czynności. W rzeczywistości najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed nauczycielem posługującym się modelem naucza­nia bezpośredniego, jest zagwarantowanie uczniom sprzężenia zwrotnego, niosącego im znaczące informacje, oraz znajomości rezultatów. Sprzężenie zwrotne może przybierać rozmaite formy — informacji słownej, zapisu mag­netofonowego lub magnetowidowego, sprawdzianu lub komentarza pisanego. Bez odpowiednich informacji zwrotnych uczniowie nie nauczą się dobrze pisać pisząc, czytać czytając, biegać biegając.