Archive for Październik, 2011


SKIEROWANIE UWAGI UCZNIÓW

Październik 20th, 2011

Skieruj uwagę uczniów na proces wykonywania zamiast na rezul­taty czynności. W fazie początkowej opanowywania umiejętności ludzie chętnie zwracają uwagę na wymierzalne efekty: „Napisałem na maszynie 35 słów w minutę bez jednego błędu”, „Kopnąłem piłkę celnie z 30 metrów”,„W godzinę napisałem całe wypracowanie”, „W zeszłym miesiącu przeczyta­łem 1.5 książek”. Ale 35 słów na minutę napisał uczeń, używając tylko dwóch palców; taką techniką nigdy nie napisze 100 słów na minutę. Czytając zbyt szybko i zbyt wiele, uczeń skupił się wyłącznie na akcji powieści; powierz­chowna lektura nic mu nie dała.

OCENIANIE WŁASNYCH OSIĄGNIĘĆ

Październik 9th, 2011

Mówiliśmy o tym, jak przydaje się początkującemu nauczycielowi umiejęt­ność samooceny, poddania własnego postępowania pedagogicznego krytycz­nej refleksji. Tej samej rady wypada udzielić uczniom. Nauczyciel może wspomóc uczniowski proces samooceny na różne sposoby. Może więc przed­stawić kryteria, którymi kierują się specjaliści, oceniając osiągnięcia w danej dziedzinie. Pozwoli to uczniom ocenić postępy kolegów i umieścić postępy własne na tle cudzych. Może też dowieść uczniom, że zamiast polegać na sprzężeniu zwrotnym z zewnątrz, powinni kontrolować sami swoje osiąg­nięcia i sami wyznaczać sobie cele.