Archive for Listopad, 2011


KONKRETNA INFORMACJA

Listopad 29th, 2011

Informacja zwrotna powinna być konkretna. Tylko konkretne in­formacje zwrotne są naprawdę pomocne. Na przykład:Lepiej powiedzieć: „Posłużyłeś się pretensjonalnym słowem «domostwo», «dom» byłoby zupełnie na miejscu”,zamiast: „Używasz za dużo wielkich słów”.Lepiej powiedzieć: „Układ ręki był dokładnie taki, jaki powinien być, kiedy uderzasz z bekhendu”,zamiast: „Masz dobry bekhend”.Lepiej powiedzieć: „Popełniłeś trzy błędy w wypracowaniu w słowach: «żaden», «rządzić», «pożądać»”, zamiast: „Dużo błędów ortograficznych”.Zwracaj uwagę na czynności, nie na intencje. Informacja zwrotna przyniesie większe korzyści i wywoła mniej odruchów obronnych, jeśli będzie dotyczyć bezpośrednio czynności, zamiast wynikać z odgadywania intencji kryjących się za postępowaniem ucznia. Na przykład:Lepiej powiedzieć: „Nie mogę przeczytać, co piszesz. Nie zostawiasz dostatecznie dużo miejsca między wyrazami, a twoje «o» wygląda jak «a»,zamiast: „Za mało się starasz: wciąż piszesz niewyraźnie”.Lepiej powiedzieć: „Mówiłaś tak cicho, że koledzy z ostatnich ławek nie słyszeli ciebie”, zamiast: „Staraj się przezwyciężyć nieśmiałość”.

DOSTOSOWANIE DO STOPNIA ZAAWANSOWANIA

Listopad 25th, 2011

Tak samo jak ważna jest znajomość rezultatu, ważny jest sposób infor­mowania o nim. Czasami przekazuje się uczniom zbyt bogatą informację zwrotną, kiedy indziej jest ona zbyt skomplikowana. Początkujący uczeń kursów samochodowych będzie wdzięczny za uwagę: „Puszczasz sprzęgło zbyt szybko i dlatego samochód szarpie”. Nie potrafi jednak skorzystać jeszcze z wyjaśnień, jak zwolnić hamulec i posłużyć się sprzęgłem i gazem, żeby ruszyć pod górę. Uczniowie z klas początkowych skorzystają zapewne z uwagi, że przed «i» niepotrzebnie postawili przecinek, ale zbyt trudne będzie wyjaśnienie reguły, że stawia się przecinek przed «i» w celu zamknię­cia wstawki poprzedzonej przecinkiem.

NACISK NA POCHWAŁY

Listopad 24th, 2011

Wiemy z własnych doświadczeń, że wolimy pozytywne sprzężenie zwrotne od negatywnego. Po prostu pochwały przyjmujemy lepiej niż wytykanie naszych błędów. Nauczyciele przeto, zwłaszcza kiedy uczniowie opanowują nowe pojęcia i wiadomości, powinni raczej chwalić i potwierdzać prawidłowe czyn­ności ucznia, choć oczywiście wszystkie spostrzeżone błędy muszą być po­prawiane. O tym, jak wykorzystywać z pożytkiem dla ucznia pochwały, mówiliśmy w rozdziale 6. Madeline Hunter (1982, s. 85—90) podsuwa nau­czycielowi trzy sposoby radzenia sobie z błędnymi odpowiedziami i błędnie wykonywanymi czynnościami:Dowartościuj błędną odpowiedź albo błędnie wykonaną czynność, do­dając pytanie, do którego odpowiedź ta pasowałaby. Na przykład: „Jerzy Waszyngton to byłaby dobra odpowiedź, gdybym spytała, kto był pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych”.

WIĘKSZOŚĆ PRZYPADKÓW

Listopad 9th, 2011

Naprowadzaj, podpowiadaj, wskazuj. Na przykład: „Pamiętamy, że prezydentem w 1828 roku był bohater wojny z 1812”.Utrzymuj ucznia w poczuciu odpowiedzialności. Na przykład: „Dziś rzeczywiście nie umiałeś opowiedzieć o prezydencie Jacksonie, ale idę o za­kład, że kiedy jutro cię spytam, będziesz wiedział”. W większości przypadków najlepiej łączyć pozytywne sprzężenie zwrotne z negatywnym. Na przykład: „Świetnie poradziłeś sobie z dobieraniem orze­czeń do podmiotów, z wyjątkiem przypadku, kiedy podmiot był domyślny”. Albo: „Ustawiając się do uderzenia, trzymałeś rakietę prawidłowo, zbyt jednak obciążałeś lewą nogę”. Albo: „Cieszę się, kiedy zabierasz głos, jednak ostatnim razem trzykrotnie przerywałeś Andrzejowi jego wypowiedź”.

UJEMNE SPRĘŻENIE ZWROTNE

Listopad 5th, 2011

Jeśli decydujesz się na ujemne sprzężenie zwrotne, pokaż prawid­łowo wykonaną czynność. Nawet jeżeli uczeń wie, że popełnił błąd, nie pomoże mu to w jego usunięciu. Informacji o błędzie powinien towarzyszyć pokaz; prawidłowego wykonania. Po nieudanym rzucie do kosza z nadgar­stka nauczyciel powinien pokazać, jak ułożyć na piłce palce; jeśli uczeń użył w wypracowaniu niewłaściwych słów, nauczyciel powinien napisać na mar­ginesie słowa odpowiednie; jeśli uczeń trzyma nieprawidłowo dłonie nad klawiaturą komputera, nauczyciel powinien poprawić układ rąk.