Archive for Luty, 2012


POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELA

Luty 15th, 2012

Umiejętne posługiwanie się modelem nauczania bezpośredniego wymaga od nauczyciela określonego postępowania na etapie przedlekcyjnym, śródlek­cyjnym i zamykającym. O pewnych związanych z tym sprawach była już mowa, gdy opisywaliśmy inne modele, teraz więc zajmiemy się tym, co w postępowaniu nauczyciela odróżnia ten model od pozostałych.Model nauczania bezpośredniego nadaje się do każdego przedmiotu szko­lnego, najbardziej jednak do treści, których istotą jest zachowanie wykonaw­cze (performance-oriented), a więc takich, jak umiejętności językowe (pisanie czytanie) czy sprawność fizyczna, oraz do nauczania umiejętności stanowią­cych składnik „informacyjnych” przedmiotów, jak historia i nauki przyrod­nicze.

OPANOWANIE CELÓW

Luty 4th, 2012

Model ten jest skuteczny i wtedy, gdy uczymy wiadomości lub umiejęt­ności z dowolnego obszaru, byle miały wyraźną strukturę i nadawały się do nauczania małymi, kolejnymi krokami. Model nauczania bezpośredniego nie jest odpowiedni do nauczania myślenia twórczego i wyżej zorganizowanych umiejętności poznawczych, abstrakcyjnych pojęć i idei ani do wyrabiania postaw, gustów i zrozumienia spraw publicznych. Dokładniej zajmowaliśmy się celami w rozdziałach poprzednich; sposób formułowania celów dla nauczania bezpośredniego jest w ogólnych zarysach podobny. Pamiętamy, że poprawnie postawione cele dotyczą ucznia, są kon­kretne, opisują sytuację, w której badane będą osiągnięcia uczniów, i okreś­lają odpowiedni poziom wykonania.