Archive for Lipiec, 2012


PRZEBIEG LEKCJI

Lipiec 15th, 2012

Model nauczania bezpośredniego składa się z pięciu głównych faz. Po­czątek: stanowi podanie celów (uzasadnienie potrzeby uczenia się przewidzia­nych umiejętności i wiadomości) i wywołanie nastawienia. Potem następują: pokaz danej umiejętności lub wiadomości, ćwiczenia, informacja zwrotna o    poczynionych postępach. Rozbudowane ćwiczenia, których celem jest transfer opanowywanych w klasie umiejętności, zamykają model.  Z wszystkich zaprezentowanych w tej książce modeli model nauczania bezpośredniego wymaga od nauczyciela najbardziej starannej strukturyzacji zharmonizowania poszczególnych elementów środowiska dydakt3’cznego