Archive for Sierpień, 2012


W POJEDYNKĘ

Sierpień 24th, 2012

Rzecz jasna, że skoro nikt w pojedynkę nie zdoła naprawić tego samolotu ani nawet pojąć owej całej złożoności, wojskowi i przemysłowi szkoleniowcy muszą nieustannie rozwiązywać pro­blem przygotowania specjalistów, którzy umieliby wykonywać poszczególne elementy ogromnego i złożonego zadania. Ponieważ za pomocą tradycyjnych metod dydaktycznych nie udawało się nauczyć personelu niezbędnej precyzji biegłości, stopniowo wykształciły się metody instruktażu.Nauczyciele zobaczyli, że metody stosowane w szkoleniu pracowników można przystosować do nauczania takich podstawowych umiejętności szkol­nych, jak czytanie i pisanie, umiejętności matematycznych i niektórych umie­jętności znajdujących się w programach nauk przyrodniczych i społecznych.

WIĘKSZOŚĆ ARGUMENTÓW

Sierpień 11th, 2012

Większość argumentów na rzecz modelu nauczania bezpośredniego pochodzi z badań, których autorzy wyszukali skutecznych nauczycieli posługujących się z własnej inicjatywy tym właśnie modelem. Kiedy porównywano osiąg­nięcia szkolne uczniów tych nauczycieli z osiągnięciami uczniów nauczanych mniej bezpośrednimi sposobami, stwierdzano, że ci pierwsi osiągają lepsze wyniki, zwłaszcza na poziomie elementarnym w matematyce i języku ojczy­stym. Nauczanie bezpośrednie opiera się na pracach z rozmaitych obszarów badawczych. Tu wspomnimy o trzech. Zastanowimy się także nad właściwoś­ciami badań, z których pochodzi nasza wiedza o modelu nauczania bezpo­średniego.