Archive for Wrzesień, 2012

PRZEBIEG LEKCJI

Model nauczania bezpośredniego składa się z pięciu głównych faz. Po­czątek: stanowi podanie celów (uzasadnienie potrzeby uczenia się przewidzia­nych umiejętności i wiadomości) i wywołanie nastawienia. Potem następują: pokaz danej umiejętności lub wiadomości, ćwiczenia, informacja zwrotna o    poczynionych postępach. Rozbudowane ćwiczenia, których celem jest transfer opanowywanych w klasie umiejętności, zamykają model.  Z wszystkich zaprezentowanych w tej książce modeli model nauczania bezpośredniego wymaga od nauczyciela najbardziej starannej strukturyzacji zharmonizowania poszczególnych elementów środowiska dydakt3’cznego

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

STRUKTURA ŚRODOWISKA

Warunkiem efektywności modelu jest skrupulatne rozpatrzenie każdego dro­biazgu określającego umiejętność lub wiedzę przeznaczoną do nauczania, charakter pokazu, a także rodzaj i harmonogram ćwiczeń. Chociaż pojawia się sposobność, by nauczyciel wspólnie z uczniami określił cele lekcji, to jednak model pozostawia wszystkie decyzje nauczycielowi. Byłoby sprzeczne z intencją twórców modelu, gdyby ukształtowane środowisko dydaktyczne było autorytarne, zimne i ponure. Intencja jest po prostu taka: środowisko ma być ukształtowane z myślą o realizacji zadań i stawiać uczniom wysokie wymagania.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELA

Umiejętne posługiwanie się modelem nauczania bezpośredniego wymaga od nauczyciela określonego postępowania na etapie przedlekcyjnym, śródlek­cyjnym i zamykającym. O pewnych związanych z tym sprawach była już mowa, gdy opisywaliśmy inne modele, teraz więc zajmiemy się tym, co w postępowaniu nauczyciela odróżnia ten model od pozostałych.Model nauczania bezpośredniego nadaje się do każdego przedmiotu szko­lnego, najbardziej jednak do treści, których istotą jest zachowanie wykonaw­cze (performance-oriented), a więc takich, jak umiejętności językowe (pisanie czytanie) czy sprawność fizyczna, oraz do nauczania umiejętności stanowią­cych składnik „informacyjnych” przedmiotów, jak historia i nauki przyrod­nicze.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.