Archive for Październik, 2012

WŁAŚCIWOŚCI MODELU

Ten problem podejmowano w badaniach w po­staci następujących pytań: Ile czasu należy pozostawić na ćwiczenia? Czy ćwiczenia powinny być rozłożone w czasie, czy wykonywane jednym cią­giem? W jakim rytmie powinno się wykonywać ćwiczenia? Do tych pytań powrócimy na dalszych kartach .Model nauczania bezpośredniego można opisać, charakteryzując właściwe dla niego efekty nauczania, bieg lekcji prowadzonej według tego modelu, czyli syntaksę modelu, oraz strukturę środowiska dydaktycznego. Najpierw scharakteryzujemy model, potem zajmiemy się czynnościami nauczyciela, od których zależy efektywność modelu.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

ZAKŁADANE EFEKTY

Jak pamiętamy, wiedza deklaratywna jest wiedzą ucznia o    czymś, a proceduralna — jak coś zrobić. Model nauczania bezpośredniego został zaprojektowany z myślą o uczeniu się wiedzy proceduralnej koniecznej do opanowania prostych i złożonych umiejętności oraz o uczeniu się silnie ustrukturowanej wiedzy deklaratywnej, której nauczać można krok po kro­ku. W przeciwieństwie do modeli już opisanych, które głównie służyły przy­swajaniu wiedzy deklaratywnej, model nauczania bezpośredniego przydaje się do nauczania umiejętności.Zestawienie celów  pozwala łatwo zauważyć różnice. Na przy ki ad w pierwszym zestawie wymaga się od ucznia znajomości reguł gry w hokeja.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

WAŻNE DLA UCZNIA

Jest to ważna dla ucznia wychowania fizycznego wiedza deklaraty­wna, wszelako znajomość reguł nie znaczy wcale, że uczeń opanował którąś z umiejętności, na przykład podawanie krążka w trakcie jazdy. Ta umiejęt­ność jest częścią wiedzy proceduralnej, której dotyczą cele z drugiej kolumny. Po inny przykład ilustrujący różnice między tymi dwoma rodzajami celów sięgnijmy do dziedziny muzyki. Wielu z nas potrafi rozpoznać rożek angiel­ski, niektórzy znają nawet historię tego instrumentu, ale tylko bardzo niewie­lu potrafi dobrze na nim zagrać.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.