Archive for Listopad, 2012

WSPOMAGANIE TRANSFERU

Z wszystkich tych badań wynikają trzy kluczowe zasady:skuteczność pokazu wymaga od nauczyciela pewności, że wszystkie elementy demonstrowanego zachowania są przedstawione dokładnie i po­prawnie,warunki, w jakich przeprowadza się pokaz, mają umożliwić uczniowi wyraźne uświadomienie sobie tego, co się dzieje,objaśnienia i dyskusja w trakcie pokazu korzystnie wpływają na póź­niejsze osiągnięcia ucznia.Istotną właściwością modelu nauczania bezpośredniego jest posługiwanie się ćwiczeniami praktycznymi, takimi zwłaszcza, które wspomagają transfer. Ta akurat kwestia była na szczęście intensywnie badana, dzięki czemu można korzystać z mocnego oparcia teoretycznego.

 

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

ĆWICZENIA I TRANSFER

W syntaksie modelu ćwiczenia występują dwukrotnie: kiedy nauczyciel w fazie początkowej sprawdza, czy uczniowie rozumieją dany temat i pojmują daną umiejętność, a po raz drugi, kiedy uczniowie samodzielnie wykonują ćwiczenia według odmiennych lub bardziej złożonych kryteriów. W obu przypadkach ćwiczenia mają ułatwić transfer uczenia się. Transfer uczenia się jest sprawą bardzo ważną, jako że w szkole uczymy się po to, żeby nastąpił właśnie transfer uczenia się na sytuacje pozaszkolne. Nauczyciele uczą dzieci czytania elementarza po to, by później mogły czytać gazety, magazyny i dzieła literackie. Nauczyciele nauczają rozwiązywania zadań z podręcznika matematyki, żeby uczniowie z czasem umieli poradzić sobie w rzeczywistym świecie lub rozwiązać problem wymagający myślenia matematycznego.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.