Archive for Grudzień, 2012

MODELOWANIE I POKAZ

W warstwie teoretycznej model nauczania bezpośredniego wykorzystuje w pewnym zakresie teorię społecznego uczenia się Alberta Bandury, według którego dużą część tego, czego się uczymy, zawdzięczamy modelowaniu. Bandura (1977, s. 22) pisał, że „Uczenie się byłoby niezmiernie żmudne, żeby nie powiedzieć ryzykowne, gdyby ludzie musieli polegać wyłącznie na skut­kach własnych działań, aby dowiedzieć się, co robić. Na szczęście większej części swego zachowania ludzie uczą się przez obserwację i modelowanie: obserwując innych, zdobywamy pojęcie, jak wykonuje się dane czynności, aby później skorzystać z zakodowanych wówczas informacji jako wskazówek do działania.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

NAUCZENIE SIĘ ZACHOWAŃ

Ponieważ ludzie mogą nauczyć się zachowania z przykładów, przynajmniej w zbliżonej formie, wcześniej jeszcze, nim przyjdzie im za­chowanie takie przejawić, zaoszczędzone im są niepotrzebne pomyłki”.W zakreślonych rzeczywistością szkolną granicach pokaz jest zwykle naj­bardziej praktyczną metodą, na której można oprzeć uczenie się przez mode­lowanie. Jednak, jak opiszemy to jeszcze, muszą to być pokazy starannie zaplanowane i przeprowadzone, a ich struktura musi gwarantować, że uczeń, jak ujął to Bandura (1977, s. 24), „świadom będzie znaczących rysów mode­lowanego zachowania i będzie spostrzegał je bezbłędnie”. Treść tych twier­dzeń była przedmiotem badań prowadzonych już od lat trzydziestych i czter­dziestych naszego wieku w różnych kontekstach i według rozmaitych sche­matów metodologicznych.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.