Archive for Styczeń, 2013


ZADANIA POZALEKCYJNE

Styczeń 19th, 2013

Aby osiągnąć wyższe stopnie opanowania pojęć, jak zaleca to Klausmeier (1980), uczeń powinien:umieć zdefiniować pojęcie i znać cechy istotne pojęcia,umieć rozpoznawać przykłady i nieprzykłady,uwzględniając cechy istotne, oceniać przykłady i nieprzykłady.Jeśli więc uczeń opanował pojęcie „wyspa”, to kiedy podamy mu przy­kłady wysp, zatok, jezior i półwyspów, potrafi:nazwać pojęcie i wskazać przykłady wysp,nazwać cechy istotne wysp i odróżnić je od nieistotnych,wskazać, pod jakim względem wyspy różnią się od zatok, jezior i półwyspów; uwzględniając cechy istotne wyspy, powie, że półwysep nie jest otoczony wodą ze wszystkich stron. Klausmeier (1980, s. 127—130) podaje przykład testowych zadań wyboru sprawdzających zrozumienie pojęcia.