Archive for Luty, 2013


ZESTAWIENIE Z NIEPRZYKŁADAMI

Luty 27th, 2013

Kiedy zaś nauczyciel zestawia przykłady z nieprzykładami, stara się zwy­kle, aby cechy nieistotne w zestawionych parach były jak najbardziej po­dobne. Dzięki temu uczniowie skoncentrują się na różnicach między przy­kładem a nieprzy kładem. Półwysep Florydzki i wyspa Kuba tworzyłyby dobrą parę ze względu na podobny klimat. Najlepiej, żeby kolejność podawanych przykładów i nieprzykładów była logiczna, co może oznaczać uporządkowanie ich według stopnia trudności: od łatwych do trudnych. Niekiedy dobrze jest przed podaniem zestawu trzech, pięciu przykładów stosowną wskazówką ukierunkować myślenie uczniów. Ta ostatnia rada ma szczególne znaczenie w przypadku nauczania młodszych uczniów metodą przyswajania pojęć.

WYBÓR METODY

Luty 23rd, 2013

Ostatnia decyzja w fazie przedlekcyjnej dotyczy wyboru metody. Decyzja uwzględnia cele, które chce osiągnąć nauczyciel, i charakter pojęcia. Przypo­mnijmy sobie, że oparta na myśleniu indukcyjnym metoda przyswajania pojęć polega na poszukiwaniu cech istotnych pojęć nieobcych uczniom. De­dukcyjna metoda nauczania bezpośredniego wymaga od nauczyciela, aby podał uczniom definicję, a potem poprzez przykłady i nieprzykłady wiódł ich do zrozumienia pojęcia. Obie metody rozwijają umiejętności i procesy my­ślenia wysoko zorganizowanego.

 

ŚWIEŻO OPANOWANA WIEDZA

Luty 18th, 2013

Dzięki temu scalona zostaje świeżo opanowana wiedza kon­ceptualna. Nauczyciel prosi uczniów, by cofnęli się myślą i zastanowili, co przychodziło im do głowy, kiedy zajmowali się danym pojęciem. Jakimi kryteriami posługiwali się, klasyfikując przykłady i nieprzykłady? Kiedy za­częli domyślać się, o jakie pojęcie chodzi? Jak na to wpadli? Co stanowiło przeszkodę podczas lekcji prowadzonej metodą nauczania bezpośredniego? Jak poznane pojęcie ma się do innych znanych już pojęć? Czy zastanawiali się nad całym pojęciem, czy nad poszczególnymi cechami? W jaki sposób cechy nieistotne wpływały na przyswojenie pojęcia? Gdyby mieli nauczyć tego samego pojęcia innych, młodszych uczniów, jak by to robili?

CEL PYTAŃ

Luty 8th, 2013

Celem tego rodzaju pytań jest poddanie refleksji własnych procesów myślowych uczniów (myślenie o myśleniu nazywa się myśleniem meta- poznawczym) oraz pomoc uczniom w odkryciu i analizie schematów, którymi posługiwali się, przyswajając nowe pojęcia i włączając je do wła­snych struktur poznawczych. W tej fazie zatem wymagany jest aktywny udział uczniów w dyskusji.  Sprawdzanie opanowania pojęć wymaga czynności podobnych do tych, które wykonywał nauczyciel, definiując i analizując pojęcia. Podstawą opa­nowania pojęcia jest znajomość jego cech istotnych. Analizując pojęcia, oddzielamy cechy istotne od nieistotnych, dzięki czemu możemy dokonywać rozróżnień i klasyfikować.