Archive for Kwiecień, 2013

KORZENIE MODELU

Korzenie modelu nauczania bezpośredniego są rozgałęzione. Znajdziemy wśród nich opisaną już w rozdziale 8. psychologię poznawczą i wiedzę o prze­twarzaniu informacji przez człowieka. Joyce i Weil (1980) podkreślają wkład psychologii behawiorystycznej i psychologii szkolenia kadr. Madeline Hunter (1987) przypisuje zasługi pracom Gagne (1977), na których oparła swoje wzorce lekcji. Rosenshine i Stephens (1986) odkryli w wydanej w 1945 roku przez Wojenną Komisję Zasobów Ludzkich książce How to instruct („Jak nauczać”) wiele materiału dotyczącego nauczania bezpośredniego. Większość badań nad czasem i uczeniem się, na które powoływaliśmy się w, także znajduje zastosowanie w modelu nauczania bezpośredniego.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

ANALIZA SYSTEMOWA

Zatrzymajmy się przez chwilę nad wkładem wniesionym w model naucza­nia bezpośredniego przez analizę systemową, psychologię szkolenia i badania nad efektywnością nauczania.Analiza systemowa ma charakter interdyscyplinarny; powstała na po­graniczu wielu dyscyplin i na wiele wywarła wpływ, żeby wspomnieć bio­logię, teorię organizacji, teorie społeczne i teorię uczenia się. Zasadniczo analiza systemowa sprowadza się do badania związków pomiędzy współ­zależnymi częściami tej samej całości. Dobrze znane przykłady systemów to skomplikowane powiązania między rozmaitymi organizmami tworzącymi ekosystem albo zależności pomiędzy produkcją, dystrybucją i transportem w niezwykle złożonym systemie handlu międzynarodowego.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

ŚWIADOMOŚĆ WYSTĘPUJĄCYCH ZWIĄZKÓW

Zwykle ludzie uświadamiają sobie występujące w systemach związki część — całość dopiero wtedy, kiedy systemy załamują się. Tak było w stanie Wyoming, gdzie w wyniku systematycznego tępienia kojotów ogromnie rozmnożyły się króli­ki. Albo kiedy strajkowali dokerzy na Wschodnim Wybrzeżu i w Chicago, nie można było kupić japońskiego samochodu.W dydaktyce podejście systemowe umożliwia metodyczne rozkładanie złożonych umiejętności i wiadomości na części składowe, co w efekcie po­zwala nauczać i uczyć się ich skuteczniej. Systemowy punkt widzenia na pedagogikę reprezentują dwaj uczeni i specjaliści projektowania dydaktycz­nego Gagne i Briggs (1979, s. 5): „systematycznie projektowane nauczanie może w wysokim stopniu wpływać na indywidualny rozwój człowieka.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.