Archive for Maj, 2013

BIEGŁY W ZAWODZIE

Biegły w swoim zawodzie nauczyciel rzadko martwi się o utrzymanie ładu, gdyż po latach praktyki wierzy w swoje umiejętności panowania nad klasą. Podobnie reprezentacyjny bramkarz bez namysłu i automatycznie ustawia się w bramce tak, jak wymaga tego sytua­cja na przedpolu; takiej umiejętności nie ma jeszcze bramkarz z drużyny juniorów. Zajmiemy się modelem nauczania, który służy do wspo­magania uczenia się podstawowych umiejętności i wiadomości. Są to takie wiadomości i umiejętności, do jakich pasuje nauczanie „krok po kroku”. Nazwaliśmy ten model modelem nauczania bezpośredniego; w literaturze występuje on pod różnymi nazwami. Jedną z nich jest model szkoleniowy (training model) (Joyce, Weil 1986). Good, Grouws i Ebmeier (1983) mówią o    aktywnym nauczaniu (active teaching), a Hunter (1982) o nauczaniu zupełnym (mastery teaching).

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

NAUCZANIE WPROST

Ostatnio Rosenshine i Stephens (1986) użyli nazwy nauczanie wprost (explicit instructioń). Jeśli nawet nigdy nie analizowaliśmy tego modelu, to i tak po2;naliśmy niektóre jego elementy. Uwzględnia on te same przesłanki, na których opie­rali się dorośli, ucząc nas kiedyś jazdy na rowerze, czyszczenia zębów, serwu, opisywania zadanego do domu eksperymentu biologicznego, rozwiązywania równań algebraicznych. Model taki stosuje się w celu zwalczenia lęku przed lataniem odrzutowcem albo żeby pomóc rzucić palenie. Nie jest to skom­plikowany model; można opanować go w dość krótkim czasie. A jednocześ­nie „musi” znajdować się w repertuarze dydaktycznym początkującego nau­czyciela.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.