Archive for Sierpień, 2013


ŚWIEŻO OPANOWANA WIEDZA

Sierpień 21st, 2013

Dzięki temu scalona zostaje świeżo opanowana wiedza kon­ceptualna. Nauczyciel prosi uczniów, by cofnęli się myślą i zastanowili, co przychodziło im do głowy, kiedy zajmowali się danym pojęciem. Jakimi kryteriami posługiwali się, klasyfikując przykłady i nieprzykłady? Kiedy za­częli domyślać się, o jakie pojęcie chodzi? Jak na to wpadli? Co stanowiło przeszkodę podczas lekcji prowadzonej metodą nauczania bezpośredniego? Jak poznane pojęcie ma się do innych znanych już pojęć? Czy zastanawiali się nad całym pojęciem, czy nad poszczególnymi cechami? W jaki sposób cechy nieistotne wpływały na przyswojenie pojęcia? Gdyby mieli nauczyć tego samego pojęcia innych, młodszych uczniów, jak by to robili?

CEL PYTAŃ

Sierpień 14th, 2013

Celem tego rodzaju pytań jest poddanie refleksji własnych procesów myślowych uczniów (myślenie o myśleniu nazywa się myśleniem meta- poznawczym) oraz pomoc uczniom w odkryciu i analizie schematów, którymi posługiwali się, przyswajając nowe pojęcia i włączając je do wła­snych struktur poznawczych. W tej fazie zatem wymagany jest aktywny udział uczniów w dyskusji.  Sprawdzanie opanowania pojęć wymaga czynności podobnych do tych, które wykonywał nauczyciel, definiując i analizując pojęcia. Podstawą opa­nowania pojęcia jest znajomość jego cech istotnych. Analizując pojęcia, oddzielamy cechy istotne od nieistotnych, dzięki czemu możemy dokonywać rozróżnień i klasyfikować.