Archive for Wrzesień, 2013


ZESTAWIENIE Z NIEPRZYKŁADAMI

Wrzesień 20th, 2013

Kiedy zaś nauczyciel zestawia przykłady z nieprzykładami, stara się zwy­kle, aby cechy nieistotne w zestawionych parach były jak najbardziej po­dobne. Dzięki temu uczniowie skoncentrują się na różnicach między przy­kładem a nieprzy kładem. Półwysep Florydzki i wyspa Kuba tworzyłyby dobrą parę ze względu na podobny klimat. Najlepiej, żeby kolejność podawanych przykładów i nieprzykładów była logiczna, co może oznaczać uporządkowanie ich według stopnia trudności: od łatwych do trudnych. Niekiedy dobrze jest przed podaniem zestawu trzech, pięciu przykładów stosowną wskazówką ukierunkować myślenie uczniów. Ta ostatnia rada ma szczególne znaczenie w przypadku nauczania młodszych uczniów metodą przyswajania pojęć.

WYBÓR METODY

Wrzesień 7th, 2013

Ostatnia decyzja w fazie przedlekcyjnej dotyczy wyboru metody. Decyzja uwzględnia cele, które chce osiągnąć nauczyciel, i charakter pojęcia. Przypo­mnijmy sobie, że oparta na myśleniu indukcyjnym metoda przyswajania pojęć polega na poszukiwaniu cech istotnych pojęć nieobcych uczniom. De­dukcyjna metoda nauczania bezpośredniego wymaga od nauczyciela, aby podał uczniom definicję, a potem poprzez przykłady i nieprzykłady wiódł ich do zrozumienia pojęcia. Obie metody rozwijają umiejętności i procesy my­ślenia wysoko zorganizowanego.