Archive for Październik, 2014


ZBUNTOWANA ARTYSTKA

Październik 28th, 2014

Ta dziewczyna jest być może gwiazdą w jego kabarecie, ale w gruncie rzeczy to przecież burzycielka porządku, niemal „bolszewiczka”. Mimo ciągłych sporów jest coś, co łączy zbuntowaną artystkę i jej praco­dawcę, skoro Kiki opuszcza Jockeya i podążą za Henrim do nowo otwartego lo­kalu o nazwie La Jungle. Mieści się on na bulwarze Montparnasse pod nume­rem 127. Jego wystrój jest dziełem Hilera Hilaire’a. Kiki czuje się w nim jak w domu. Przychodzi tu na „wykłady” ekstrawagancji pewna wątła studentka, wrażli­wa i niezbyt stateczna. Widać ją często przy barze, jak z wyzywającą miną po­chyla się nad dżinem z tonikiem,

ZAUROCZENIE NIEPRZYZWOITOŚCIĄ

Październik 19th, 2014

 Jej matce w najśmielszych myślach nie przyszłoby do głowy, żeby tu przyjść. Zauroczona nieprzyzwoitością barów i dancingów Montparnasse’u, takich jak Le Dóme, Jockey i Le Strix, panna de Beauvoir odczuwa ogromną satysfakcję, że może się tutaj czuć niemal jak oso­ba wyjęta spod prawa. Upojenie, egzaltacja, rozprężenie, miłość i taniec w tych oazach przyjemności sprawiają, że tutejsi bywalcy wydają się mieszkańcami ja­kiejś cudownej, rajskiej krainy albo potępieńcami, którzy za pogwałcenie obo­wiązujących norm znaleźli się w mitycznym przedsionku piekła w miniaturo­wym wydaniu. Atmosfera tego miejsca jest zupełnym przeciwieństwem atmos­fery czytelni Bibliotheąue Nationale, a kotłujący się tu tłum o wiele bardziej pociąga Simone niż jej wszyscy koledzy, dla których jedyną przyjemnością jest czytanie Arystotelesa, a pasją temat pracy magisterskiej. 

PRZYCHODZĄCE MODELKI

Październik 2nd, 2014

Przychodzące tu mo­delki to przedstawicielki gatunku zupełnie nieznanego na Sorbonie. Kuszą po­ciągającymi ustami, a w tańcu, przy dźwięku saksofonu, pozwalają się mocno obejmować. Mężczyźni z kolei poklepują się poufale po ramionach, rozprawia­jąc głośno o najbardziej intymnych sprawach. Tak łatwo tu zapomnieć o wszel­kich troskach. Raj musi być tym właśnie – wspaniałą chwilą i poczuciem, że trwa ona wiecznie. Wraz z inauguracją La Coupole, która odbywa się 26 grudnia 1927 roku, w ciągu zaledwie jednego sezonu dokonuje się niemal rewolucja.Obok Le Dóme, w miejscu gdzie był kiedyś skład węgla, zbudowano ame­rykański bar z dansingiem, piwiarnią i restauracją – wszystko z inicjatywy Er­nesta Fraux i Rene Lafona.