Archive for Wrzesień, 2016


WOJNA O PARASOL

Wrzesień 21st, 2016

Pod koniec wiosny 1924 roku hrabia Etienne de Beaumont wynajmuje te­atr Cigale i od 17 do 30 czerwca wystawia w nim cykl niezwykłych spektakli pod wspólnym tytułem Wieczór paryski. Ma to być festiwal prezentujący du­cha nowej epoki, przyciągający publiczność najśmielszymi, nad wyraz nowo­czesnymi pomysłami. Dzięki temu niespodziewanemu mecenatowi Tristan Tzara wystawia swo­ją Chusteczkę z chmur. Kostiumy do spektaklu projektuje Madame Lamin, a scenografia ogranicza się do piętnastu gigantycznych „kartek pocztowych”, które przesuwają się rytmicznie na tle czarnej kurtyny jak obrazy w fotopla­stykonie. Pod koniec sztuki występuje sam autor. Maszerując wzdłuż i wszerz sceny, powtarza coraz szybciej – „Czas płynie, płynie, płynie… kropla po kro­pli, po kropli”, ku ogromnej radości publiczności, która nagradza go oklaska­mi na stojąco.

BRAWA ZWOLENNIKÓW

Wrzesień 6th, 2016

De Beaumont sfinansował leż wystawienie spektakli baletowych. Jeden z nich to Merkury z muzyką Erika Satie’ego w wykonaniu Baletu Szwedzkiego. Nie licząc kilku drobnych niepowodzeń, każdy spektakl odbywa się niemal wyłącznie przed oddaną idei, „parterową” publicznością. Repertuar jest bo­wiem zbyL „ambitny”, by przyciągnąć większą liczbę widzów. Dochodu nie przy­nosi nawet elegancka filia kabaretu Wół na Dachu, otwarta we foyer przez Moysesa. Bilety rozdawane są za darmo, i to wśród bliskich znajomych. Brawa biją więc sami zwolennicy (należy do nich też Kiki) tak oryginalnych pomysłów inscenizacyjnych, jak: Sałata, Mody, Człowiek i jego pragnienie oraz Romeo i Jułia – wszystkie w adaptacji Cocteau.